Kom igång

Här har vi samlat alla guider du kan behöva för att enklare komma igång med våra tjänster.

Kom igång med Mobiltelefoni

Kom igång med Fast telefoni

Kom igång med Mobil hemtelefoni

Kom igång med Bredbandstelefoni

Kom igång med Bredband

Så här kommer du igång med din mobiltelefoni

Sätt in SIM-kortet i din telefon. Därefter går du in på APN-inställningarna. Där ska följande inställningar läggas in:
APN: fastcom.se
MMSC: http://mmsc/
MMS-proxy: 62.80.192.2
MMS-port: 1981

Så här kopplar du in din fasta telefoni

Börja med att invänta inkopplingsdatumen för din fasta telefoni.

Koppla in telefonens tele-uttag i ditt telejack, lyft luren får du en kopplingston i luren är din fasta telefoni korrekt installerad.

Så här kommer du igång med din bredbandstelefoni

Steg 1: Anslut nätverkskabeln i LAN uttaget i ditt ADSL modem eller router till uttaget märkt INTERNET på telefonadaptern.

Steg 2: Koppla in telefonen till adaptern i uttaget som är märkt med PHONE 1.

Steg 3 Anslut strömadaptern till det runda uttaget märkt 5V DC på adaptern och anslut därefter strömadaptern till eluttaget i väggen.

Steg 4: Kontrollera så att lysdioden intill symbolen som ser ut som en telefon (ovansidan av adaptern) lyser med fast sken, detta kan ta upp till 5 minuter.  När dioden lyser med fast sken är allting klart. Lyft luren eller om du har en trådlös telefon så kan du testa att ringa. Du ska nu ha kopplingston i luren.

spa112back

Observera att Reset-knappen på adaptern inte får tryckas in utan vidare instruktioner från supporten då detta kan leda till tappade inställningar i adaptern.

Symboler på telefonadaptern

Telefon 1 och 2: Skall lysa grönt när telefonen är korrekt inkopplad och ansluten

Internet: Rund symbol med en halv rund cirkel runt som visar att det finns en koppling till internet och ska blinka/lysa grönt.

System: Rund symbol med ett kort vertikalt streck som visar att adaptern har ström.

Felsökning

Inga lampor tända

Kontrollera att strömadaptern är ansluten till ett fungerande eluttag enligt steg 3. System symbolen ska blinka eller lysa med fast sken när den är ansluten.

Telefoniadapterns phonelampor tänds inte

Kontrollera att telefoniadaptern är kopplad till erat ADSL modem och att Internet lampan på telefonadaptern blinkar eller lyser med fast sken. Om inte Internet  lampan lyser kontrollera att nätverkskabeln sitter i ordentligt kopplad mellan ADSL modemet och Internet  uttaget i telefonadaptern.

Phonelampan tänds, men jag har ingen ton i luren

Om du kopplat din telefon via dina telefonuttag tidigare så ska du anslut din telefon direkt till uttaget märkt med  Phone 1 i telefoniadaptern för att utesluta fel i det interna kopparnätet i bostaden. På vissa telefoner får man ingen kopplingston, men telefonen fungerar som vanligt, testa att ringa ett samtal för att se om det fungerar.

Jag har ton men det går inte att ringa

Kolla att telefonen har tonval. Äldre knapptelefoner kan ha en omställningsknapp undertill, ställ om till tonval. Telefoner med nummerskiva eller utan tonval kan inte användas.

 

Så här kommer du igång med din mobila hemtelefoni

Steg 1: Börja med att kontrollera vilken SIM-korts storlek telefonen ska ha, tryck sedan ut rätt storlek från det bifogade SIM-kortet.

Steg 2: Sätt i SIM-kortet i telefonen tillsammans med eventuellt batteri.

Steg 3: Ladda telefonen i minst 12 timmar första gången.

Steg 4: Starta telefonen och ange PIN-koden som finns på det stora SIM-kortet. Telefonen är nu klar för att användas.