Driftinformation fast telefoni & bredband

På kartan visas fel i det fasta nätet, såsom större stations- och kabelfel som kan påverka fast telefoni, och bredband via telejacket.

Kundanmälda fel presenteras i Skanovas felkö, felen gäller alla teleoperatörer.